Amala Najma Zahiyya

Amala Najma Zahiyya adalah anak Kedua dari Hastomo, S.Pd. dan Ria Amalis Sholiha, S.Pd. Anak pertama mereka bernama Fariha Zakiyyatus Sholihah.

Makna nama Amala Najma Zahiyya kurang lebih bermakna Amalan yang bersinar seperti bintang.

Konon nama adalah Doa, sepertinya Dik Amala Najma Zahiyya mempunyai doa yang bagus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *